MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Příroda

Národní přírodní památky(2)Památné stromy(8)Přírodní památky(1)Přírodní rezervace(4)

Bohuslavice(1)Hlučín(4)Hněvošice(1)Kobeřice(1)Kozmice(1)Kravaře(3)Ludgeřovice(1)Píšť(1)Šilheřovice(4)Vřesina(1)Závada(1)Petřkovice(1)
Bažantnice Šilheřovice • Šilheřovice
GPS poloha : 49°54'33.875"N, 18°17'22.527"E

Bažantnice v Šilheřovicích je tradičním místem setkání lovců ze všech kontinentů.
Bludné balvany na Hlučínsku • Všechny

Na Hlučínsku se nachází řada bludných balvanů. Byly zde dopraveny pohybem pevninského ledovce ve starších čtvrtohorách v období haltštatském a v době sálského zalednění.
Buk lesní červenolistý u městského parku v Hlučíně • Hlučín

Strom roste v zahradě domu u městského parku (pozemek p. č. 523). Obvod kmene je 385 cm, výška stromu 23 m, šířka koruny 21 m, její výška 18 m. Stáří je odhadováno na 150 let. Strom je vitální a perspektivní.
Buk lesní v parku u polikliniky v Hlučíně • Hlučín

Strom roste v menším parku na ul. Čs. armády (pozemek p. č. 215). Obvod kmene je 300 cm, výška stromu 23 m, šířka koruny 16 m, její výška 18 m. Stáří je odhadováno na 150 let. Strom je vitální a perspektivní.
Dub v lese Sedliska • Závada
GPS poloha : 49°57'44.2"N, 18°9'49.499"E

Tento strom roste na kraji lesa a tvoří hranici lesa a současně i katastru Závada u Hlučína a Píšť.
Hněvošický háj • Hněvošice

Přírodní rezervace byla vyhlášena roku 1969 a chrání území dubohabrového porostu s křovitým patrem a bohatou karpatskou květenou.
Javor mléč u Domu dětí a mládeže • Hlučín
GPS poloha : 49°53'45.05"N, 18°11'7.934"E

Mohutný solitérně rostoucí strom na rohu zahrady u Domu dětí a mládeže v Hlučíně.
Koutské a Zábřežské louky • Kravaře

Přírodní rezeraci tvoří komplex mokřadních luk, luhů a rozptýlené zeleně se zbytky slepých, mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy a říčky Štěpánky.
Lípa malolistá u kostela v Kravařích • Kravaře

Strom roste u vchodu do areálu kostela a hřbitova (pozemek p. č. 4). Obvod kmene je 300 cm, výška stromu 25 m, šířka koruny 20 m, její výška 24,5 m. Stáří není uvedeno. Jedná se o kvalitní solitéru, vhodně doplňující architekturu kostela.
Lípa malolistá v Ludgeřovicích (Janova lípa) • Ludgeřovice

Strom roste na vyvýšeném místě na ul. Slepá 5 na neoploceném pozemku mezi rodinnými domy. Obvod kmene je 380 cm, výška stromu 25 m, šířka koruny 11 m, její výška 23,5 m. Stáří je odhadnuto na 180 let. Strom je vitální, se zvýrazněnou krajinotvornou funkcí - jeho koruna je mezi nižší zástavbou zdaleka viditelná.
Lípa srdčitá u Krömrova mlýna • Hlučín
GPS poloha : 49°52'40.799"N, 18°11'46.1"E

Lípa malolistá s největším obvodem kmene v kraji roste u příjezdové cesty vedle stodoly u Krömrova mlýna v Hlučíně - Jasénkách.
Národní přírodní památka Landek • Petřkovice

Chráněné území zahrnuje výchozy uhelných slojí, lesní porost a archeologické naleziště.
Národní přírodní památka Odkryvy v Kravařích • Kravaře

Odkryv v bývalé pískovně ukazuje profil ledovcových usazenin z doby sálského zalednění.
Páchník hnědý • Šilheřovice

Páchník hnědý (Osmoderma eremita) je brouk z čeledi zlatohlávkovití.
Přírodní památka Hranečník • Píšť

Přírodní památka s převažujícím duboborovým porostem s hnízdišti volavky popelavé.
Přírodní rezervace Černý les I. a II. • Šilheřovice
GPS poloha : 49°54'40.737"N, 18°15'41.883"E

Přírodní rezervace uchovává acidofilní bučiny pralesního charakteru.
Přírodní rezervace Dařanec • Vřesina

Státní přírodní rezervace - smíšený listnatý porost dubu, habru a lípy s výměrou 33 hektarů. V roce 1992 zde bylo zjištěno 28 druhů mechorostů. Rezervace Dařanec se rozkládá na mírně svažitém terénu a tedy vhodném pro relaxační procházky.
Sádrovcový povrchový důl Kobeřice • Kobeřice

Ložisko sádrovce je uloženo v opavské pánvi, která tvoří součást karpatské předhlubně. Ložisko u Kobeřic bylo otevřeno v roce 1963 a těží se dodnes.
Struhalův dub • Bohuslavice

Struhalův dub, jak se nazývá podle přízviska majitele přilehlých polí, roste na okraji lesa severně od obce.
Studánka Juliánka • Kozmice

Studánka vychází na povrch v blízkosti obce Kozmice.
Tisovec dvouřadý • Šilheřovice

Roste u hájenky naproti zámeckému parku v Šilheřovicích, kde je jedno z prvních golfových hřišť na severní Moravě.
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO