MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Naučné stezky

Bolatice(2)Hlučín(1)Vřesina(1)Petřkovice(1)
Naučná stezka "Okolo Vřesiny" • Vřesina

Naučná stezka Vás provede nejzajímavějšími přírodními zajímavostmi okolí obce Vřesiny - od přírodní rezervace Dařenec, jeho Polanskými dubohabřinami až k alejí ovocných stromů až k „Vodnímu dolu“. Zde se nachází studánka a lesní rašeliniště.
Naučná stezka Chuchelenský les • Bolatice

Značená naučná přírodovědecká trasa začíná a končí v Bolaticích v Borové, je dlouhá asi 6 km a tvoří okruh ve "Velkém lese". Navštěvníci se mohou projít lesem, zastavit se na dvou odpočívadlech, kde u jednoho pramení potok Zbojníčka. Trasa je značena ukazateli směru se značením kilometrů. Zhruba 30 tabulí návštěvníka seznamuje s flórou a faunou tohoto lesa.
Naučná stezka československého opevnění • Hlučín

Naučná stezka dlouhá asi 6,5 km provádí návštěvníky po línii československého opevnění z let 1935 - 1938.
Naučná stezka Landek • Petřkovice

Národní přírodní památka Landek otevřela roku 1976 přírodovědnou naučnou stezku s 9 zastávkami, charakteristikou geologickými poměry, výchozy uhelných slojí, lesními ekosystémy, florou i faunou. Roku 1985 byla doplněna o 1. část naučné stezky hornické.
Naučná stezka po devití suchých poldrech • Bolatice

V obci Bolatice bylo od poloviny 60.let 20.století do roku 2013 vybudováno v rámci protipovodňových opatření celkém 9 suchých poldrů a jedna hráz.
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO