MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Muzeum Hlučínska • Hlučín

Zámecká 4, Hlučín 748 01
Tel.: +420 595 041 337fax :
E-mail: muzeum.hlucinska@seznam.czUrl: http://www.muzeum.hlucin.com
GPS poloha : 49°53'47.18"N, 18°11'6.736"E
vedení : Mgr. Metoděj Chrásteckýzástupce : Ing. Jana Musialová

Muzeum Hlučínska bylo založeno k 1. 1. 2005 jako příspěvková organizace města Hlučína. Navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní. Jeho činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962.

Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Posláním Muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti.
Základní formy prezentace muzea jsou:
A) muzejní výstavy, jimiž jsou krátkodobé výstavy a dlouhodobé expozice realizované s využitím vlastních, přip. vypůjčených sbírkových fondů, a to samostatně nebo ve spolupráci s jinými fyzickými nebo právnickými osobami
B)  muzejní a vzdělávací programy, tj. přednášky, demonstrace sbírkových předmětů, besedy, exkurze atp.
C) muzejní publikace odborné i populárně naučené

Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska, jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu.
V současné době má muzeum k dispozici dva výstavní prostory. V hlavním výstavním prostoru probíhají tématické historicko-společenskovědní výstavy. V menším prostoru galerie se konají výstavy místních umělců, sběratelů, spolků, sdružení apod. Mimo to pořádá muzeum putovní výstavy. Systematicky probíhá příprava trvalé expozice o hlučínském regionu.
Muzeum provozuje informační centrum jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.


Text je citován z brožury: Hlučínský zámek

Soubory ke stažení

Výzva z muzea233 kB
Tento článek byl vložen dne: 16.04.2008 (15:46:45), vložil(a): Infocentrum Hlučín
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO