MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Cykloturistika • Hlučínsko

                                                                                                                                                                 ►    Cyklotrasy na Opavsku


Hlučínsko je doslova protkáno početnými cyklistickými trasami, díky nímž by mohlo být nazýváno „regionem kol“ či „Prajzským cyklistickým rájem“. Cyklotrasy procházejí nenáročným terénem Hlučínské pahorkatiny, jehož páteří je část cyklostezky Moravská brána, která je součástí evropské sítě Euro-velo. Na ni pak navazují dálkové trasy jako „Prajzská cesta“ či Slezská magistrála“ a množství dalších lokálních tras. Díky tomu, lze Hlučínsko projet v celém jeho obvodu křížem krážem.

Cyklisti určitě ocení dobré značení tras, které používá jednotný styl se žlutým podkladem. K dispozici jsou také informační tabule s mapou cyklostezek, které se nacházejí ve všech obcích Hlučínska.

Cyklostezky jsou vedeny převážně po málo frekventovaných silnicích, lesních a polních cestách a nabízejí tak nerušenou a klidnou jízdu. Na kole tak můžete poznat nejen přírodní, ale také kulturní krásy mikroregionu Hlučínska.

                                                                                                                                
Cyklotrasa č. 5 Jantarová stezka
Celková délka je 332,50 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Hať / Tworkow přes Ostravu, Přerov, Olomouc, Prostějov, Blansko a končí v Hevlíně. Úsek vedoucí územím mikroregionu Hlučínsko vede z hraničního přechodu v Hati přes Darkovice a Darkovičky do Hlučína a pokračuje dále podél řeky Opavy do Ostravy. Délka úseku mezi Hatí a Ostravou je 18 km.

Cyklotrasa č. 55 Slezská magistrála
Celková délka je 140 km. Cyklotrasa vede z Jeseníku, přes Město Albrechtice, Krnov, Úvalno a Opavu do Kravař. Dále značená trasa pokračuje Mokré Lazce, Háj ve Slezsku, Jilešovice, kde se stáčí k jezeru v Hlučíně a navazuje na Jantarovou stezku č. 5. Délka úseku mezi Opavou – Malými Hošticemi po Jantarovou stezku č. 5 procházející kolem Hlučínského jezera je 21 km.

Cyklotrasa č. 552 Opava - Ratibórz
Celková délka trasy na českém území je 14 km. Cyklotrasa vede z Opavy přes Chlebičov, Svobodu, Kobeřice na hraniční přechod Strahovice / Krzanowice. Cyklotrasa představuje nejkratší spojnici pro cyklisty mezi partnerskými městy Opavou a Ratibórzi. Je vedena mimo komunikace pro motorová vozidla.

Cyklotrasa č. 554 Prajzská cesta
Celková délka trasy od zámku v Kravařích po hraniční přechod Šilheřovice / Chalupki je 29,00 km. Cyklotrasa začíná u zámku v Kravařích, pokračuje na Svobodu, Štěpánkovice, Albertovec, Bolatice, Bohuslavice, Vřesinu, Hať a končí v Šilheřovicích. Dále je možno pokračovat po cyklotrase č. 6093 směr Koblov do Ostravy nebo po cyklotrase „G“ směr Antošovice, Koblov, Ostrava.

Cyklotrasa 6054
Celková délka trasy je 16,00 km. Cyklotrasa odbočuje u zámku ve Velkých Hošticích ze Slezské magistrály č. 55 směr Chlebičov, Oldřišov, Služovice, kolem sv. Urbana do Kobeřic a dále na Střední Dvůr a Albertovec, kde navazuje na Prajzskou cestu č. 554.

Cyklotrasa č. 6055
Celková délka trasy je 26 km. Na cyklotrasu je možné se dostat z několika hraničních přechodů v Polsku a to Třebom / Kietrz, Třebom / Pietrowice Wielkie, Sudice / Pietraszyn, Rohov / Krzanowice. Trasa českým územím vede z Třebomi do Sudic, Rohova, prochází Strahovicemi, kde protíná trasu č. 552, dále pokračuje do Chuchelenského lesa na Albertovec, tam protíná Prajzskou cestu č. 554 a pokračuje přes Štěpánkovice, Kravaře, kde protíná Slezskou magistrálu a pokračuje dále na Raduň, popř. lze odbočit na trasu č. 551 Moravice.

Cyklotrasa č. 6091
Celková dílka trasy je 13,00 km. Cyklotrasa začíná u hřiště, v Kozmicích pokračuje směr Vřesina, kde kříží trasu č. 554 Prajzská cesta, dále přes Dařanec na Pišť, kde navazuje na trasu č. 6092 Pišť-Bolatice.

Cyklotrasa č. 6092
Celková délka trasy je 13 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Boleslaw / Píšť přes Píšť kolem národní přírodní památky Hranečník do Chuchelné, Bělé dále na Borovou a do Bolatic, kde navazuje na cyklotrasu č. 554 Prajzská cesta.

Cyklotrasa č. 6093
Celková délka trasy je 14 km. Cyklotrasa začíná na křižovatce v Petřkovicích pod Landekem v místě křížení tras "G", "O", 6185, pokračuje katastrem Šilheřovic kolem Annina dvora pod zámeckým parkem, cestou na Darkovice, kde kříží cyklotrasu č. 5 Jantarovou stezku a končí ve Vřesině pod Dařancem u koupaliště, kde navazuje na cyklotrasu č. 553 Prajzská cesta.

Cyklotrasa č. 6094
Celková délka trasy je 10,00 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Borucin / Píšť, dále po státní silnici do Vřesiny, kde křižuje cyklotrasu č. 554 Prajzská cesta a pokračuje směr Darkovičky, kde končí na Jantarové stezce č. 5.

Cyklotrasa č. 6095
Celková délka trasy je 10,00 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Pilszcz / Oldřišov přes Oldřišov do Hněvošic, Vrbku na Svobodu, kde navazuje na cyklotrasu č. 552 Opava-Racibórz.

Cyklotrasa č. 6096
Celková délka trasy je 12,5 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Krzanowice / Chuchelná přes Bohuslavice, Kozmice a v prostoru před Hlučínským jezerem navazuje na cyklotrasu č. 55. Je vedena mimo komunikace pro motorová vozidla.

Cyklotrasa č. 6185
Celková délka trasy je 8,0 km. Cyklotrasa odbočuje z Jantarové stezky č. 5 v Hlučíně, vede přes Bobrovníky ke křižovatce cyklotras v Petřkovicích.

Cyklotrasa "A"
Celková délka trasy je 4,5 km. Cyklotrasa odbočuje z trasy č. 6093 nad Kobkovem a vede severně nad Petřkovicemi, Ludgeřovicemi, Markvartovicemi a navazuje na trasu „Q".

Cyklotrasa "B"
Celková délka trasy je 8,00 km. Cyklotrasa prochází ve směru od jihu k severu územím od Dolního Benešova přes území Bohuslavic, Borovou a v Chuchelenském lese před obcí Chuchelná navazuje na trasu 6096.

Cyklotrasa "C"
Celková délka trasy je 11,00 km. Cyklotrasa tvoří propojení trasy č. 6093 vedoucí Černým lesem v Šilheřovicích a trasy č. 6091 mezi Vřesinou a Kozmicemi. V prostoru mezi Darkovičkami a Darkovicemi křižuje Jantarovou stezku č. 5.

Cyklotrasa "D"
Celková délka trasy je 4,00 km. Cyklotrasa tvoří odbočku z Jantarové stezky č. 5 v Darkovičkách směr Kozmice a navazuje na trasu č. 6096.

Cyklotrasa „E“
Celková délka trasy je 3,00 km. Cyklotrasa prochází Petřkovicemi a propojuje trasy „O“ a „P“.

Cyklotrasa „F“
Celková délka trasy je 6,00 km. Cyklotrasa odbočuje před hraničním přechodem Hať – Tworków z Jantarové stezky č. 5, prochází přírodní rezervací Dařanec kolem sv. Huberta, pokračuje směr pila v Pišti a končí na cyklotrase č. 6092.

Cyklotrasa „H“
Celková délka trasy je 2,60 km. Cyklotrasa tvoří v Bohuslavicích propojení trasy č. 554 Prajzská cesta s trasou č. 6095 kolem Kobeřic.

Cyklotrasa „I“
Celková dílka trasy je 1,50km. Cyklotrasa tvoří propojení trasy č. 552 Opava-Racibórz na trasu č. 6055 kolem Kobeřic.

Cyklotrasa "M"
Celková délka trasy je 2,6 km. Cyklotrasa tvoří propojení Slezské magistrály s trasou č. 55 územím Malých Hoštic.

Cyklotrasa "N"
Celková délka trasy je 7,00 km. Cyklotrasa tvoří propojení trasy č. 6054 ve Vrbce, prochází Hněvošicemi do Polska přes Sciborzyce Wielkie zpět do České Republiky do Sudic, kde končí na trase č. 6055.

Cyklotrasa "O"
Celková délka trasy je 9,00 km. Trasa vede z Ostravy - Přívozu přes Petřkovice, Ludgeřovice, nad Markvartovicemi kříží trasu "A" v Černém lese kříží trasu „C“ a v Šilheřovicích vedle zámecké zdi navazuje na trasu č. 6093

Cyklotrasa "P"
Celková délka trasy je 6 km. Cyklotrasa odbočuje z ostravské trasy "G" a vede přes Lhotku, v Bobrovníkách kříží trasu č. 6185 a v Ludgeřovicích navazuje na trasu "O".

Cyklotrasa "R"
Celková délka trasy je 8,00 km. Cyklotrasa odbočuje z Jantarové stezky č. 5, prochází severním okrajem Hlučínského jezera. U rybníku Nezmar v Dolním Benešově navazuje na cyklotrasu „T“.

Cyklotrasa "S"
Celková délka trasy je 5.50 km. Cyklotrasa tvoří část okruhu mezi Bolaticemi, Albertovcem a Štěpánkovicemi. Navazuje na Prajzskou cestu a cyklotrasu č. 554.

Cyklotrasa „T“
Celková délka trasy je 11,50 km. Cyklotrasa prochází jižně kolem rybníku v Dolním Benešově, kříží trasu „B“ a v Bohuslavicích navazuje na Prajzskou cestu č. 554.

Cyklotrasa „U“
Celková délka trasy je 3,00 km. Cyklotrasa tvoří okruh kolem Kravař, odbočuje ze Slezské magistrály č. 55 přes Zábřežské louky, Kouty, zpět do Kravař, kde končí na cyklotrase č. 6055.

Cyklotrasa „V“
Celková délka trasy je 4,00 km. Cyklotrasa vede z Bělé do Závady. Navazuje na trasy č. 6092 a Prajzskou cestu č. 554.

Cyklotrasa "W"
Celková délka trasy je 3 km. Cyklotrasa vede z obce Rohov do Polska směr Kietrz, přes přechod Rohov / Sciborzyce Wielkie. Končí na trase „N“.

 

Cykloserver ČR

Soubory ke stažení

Mapa v PDF54948 kB
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO