MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Cykloturistika • Hlučín

                                                                                                          
                                                                                                                                                                          ►  Cyklotrasy na Opavsku

Hlučínsko je doslova protkáno početnými cyklistickými trasami, díky nímž by mohlo být nazýváno „regionem kol“ či „Prajzským cyklistickým rájem“. Cyklotrasy procházejí nenáročným terénem Hlučínské pahorkatiny, jehož páteří je část cyklostezky Moravská brána, která je součástí evropské sítě Euro-velo. Na ni pak navazují dálkové trasy jako „Prajzská cesta“ či Slezská magistrála“ a množství dalších lokálních tras. Díky tomu, lze Hlučínsko projet v celém jeho obvodu křížem krážem.

Cyklisti určitě ocení dobré značení tras, které používá jednotný styl se žlutým podkladem. K dispozici jsou také informační tabule s mapou cyklostezek, které se nacházejí ve všech obcích Hlučínska.

Cyklostezky jsou vedeny převážně po málo frekventovaných silnicích, lesních a polních cestách a nabízejí tak nerušenou a klidnou jízdu. Na kole tak můžete poznat nejen přírodní, ale také kulturní krásy mikroregionu Hlučínska.


Městem Hlučínem přímo procházejí cyklotrasy č. 5 - Jantarová stezka,  č. 6185 a cyklotrasa "D". Kolem Hlučínského jezera navíc vede cyklotrasa č. 55 - Slezská magistrála a cyklostezska "R" a "P".


Cyklotrasa č. 5 Jantarová stezka
Celková délka je 332,50 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Hať / Tworkow přes Ostravu, Přerov, Olomouc, Prostějov, Blansko a končí v Hevlíně. Úsek vedoucí územím mikroregionu Hlučínsko vede z hraničního přechodu v Hati přes Darkovice a Darkovičky do Hlučína a pokračuje dále podél řeky Opavy do Ostravy. Délka úseku mezi Hatí a Ostravou je 18 km.

Cyklotrasa č. 55 Slezská magistrála
Celková délka je 140 km. Cyklotrasa vede z Jeseníku, přes Město Albrechtice, Krnov, Úvalno a Opavu do Kravař. Dále značená trasa pokračuje Mokré Lazce, Háj ve Slezsku, Jilešovice, kde se stáčí k jezeru v Hlučíně a navazuje na Jantarovou stezku č. 5. Délka úseku mezi Opavou – Malými Hošticemi po Jantarovou stezku č. 5 procházející kolem Hlučínského jezera je 21 km.

Cyklotrasa č. 6185
Celková délka trasy je 8,0 km. Cyklotrasa odbočuje z Jantarové stezky č. 5 v Hlučíně, vede přes Bobrovníky ke křižovatce cyklotras v Petřkovicích.

Cyklotrasa "D"
Celková délka trasy je 4,00 km. Cyklotrasa tvoří odbočku z Jantarové stezky č. 5 v Darkovičkách směr Kozmice a navazuje na trasu č. 6096.

Cyklotrasa "P"
Celková délka trasy je 6 km. Cyklotrasa odbočuje z ostravské trasy "G" a vede přes Lhotku, v Bobrovníkách kříží trasu č. 6185 a v Ludgeřovicích navazuje na trasu "O".

Cyklotrasa "R"
Celková délka trasy je 8,00 km. Cyklotrasa odbočuje z Jantarové stezky č. 5, prochází severním okrajem Hlučínského jezera. U rybníku Nezmar v Dolním Benešově navazuje na cyklotrasu „T“.

 


Cykloserver ČR


Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO