MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Historie, zvyky, tradice • Hlučínsko

HISTORIE

     Hlučínsko je malebným koutem České republiky, krajinou rozlehlých úrodných lánů, zelených lesů a vodních ploch, která je na východě orámována Beskydami a na západě Jeseníky. Rozkládá se na severovýchodě České republiky v blízkosti českopolských hranic. Jeho přirozenou hranici tvoří na jihovýchodě řeka Odra, na jihu řeka Opava a na severu česko-polská hranice.
      Hlučínsko však není jen pojmenováním zeměpisným, ale též fenoménem moderních českých dějin. Představuje v dějinách českých zemí specifikum – zvláštní, specifickou vývojovou cestu. Území o rozloze 316 km2 s největším sídlem městem Hlučínem mělo od roku 1742, kdy se stalo součástí pruského státu, poněkud jiný společenský a ekonomický vývoj. Ten se samozřejmě podepsal na osudech, kultuře a myšlení zdejšího obyvatelstva a jeho stopy můžeme vysledovat až do dnešních dnů. V roce 1920 byla tato část německého okresu Ratiboř s převahou moravsky mluvícího obyvatelstva (tzv. Moravců) postoupena nově vzniklé Československé republice. Na základě mnichovského diktátu nacistické Německo připojilo v říjnu 1938 Hlučínsko ne k Sudetengau, ale přímo k Altreichu. Nejtíživějším důsledkem byla povinná služba mužů ve wehrmachtu, což mělo za následek velké lidské oběti a strádání, stovky a stovky mrtvých (hlučínští vojáci).
      Dnes Hlučínsko oplývá nejen přírodními krásami, ale také množstvím dochovaných kulturních památek, pestrou škálou architektonických a řemeslných zajímavostí, pracovitostí lidí a hlavně pohostinností a přátelským duchem.

     Největším sídlem Hlučínska a zároveň jeho kulturním a obchodním centrem je město Hlučín. Bylo založeno roku 1256 českým králem Přemyslem Otakarem II. na "zelené louce". Malebná scenérie okolní přírody spolu s kulturními památkami podtrhuje jeho turistický význam v regionu. Jeho poloha je na spojnici Ostravy a Opavy a v blízkosti státních hranic je zárukou snadné komunikace jak s okolními kraji, tak i se sousedními zeměmi, zejména s Polskem a Slovenskem.

ZVYKY A TRADICE

     Na Hlučínsku se nachází řada zajimavých dokladů lidové architektury, které představují historii a život obyvatel regionu v minulosti. Příkladem může být třeba areál statku z 19. století v Rohově, dřevěný srub v Markvartovicích nebo soubory špýcharů, které můžete vidět například v Rohově, Chuchelné, Kobeřicích či Strahovicích a jinde.

     Na Hlučínsku se každoročně koná velký počet lidových slavností, z nichž mnohé mají dlouhodobou a historickou tradici. Dožínky se konají například v Bohuslavicích, Dolním Benešově nebo Hati. Tradiční odpusty (odpust - svátek patrona místního kostela) se konají kupříkladu v Píšti, Kravařích, Kobeřicích, Sudicích, nebo krmáše (krmáš - svátek posvěcení kostela) v Dolním Benešově či Hlučíně.

     Ve Lhotce, která je nyní městskou částí statutárního města Ostravy, se tradičně koná Honění krále, které připomíná údajnou historickou příhodu honění a chycení švédského krále za 30-ti leté války. Svou tradici má folklorní festival "KOLAJA", který se koná v Hati a je přehlídkou folklórních souborů nejen z Hlučínska. Přijeďte se na některou ze slavností podívat a nezapomeňte na nich ochutnat tradiční a skvělé hlučínské koláče.


Folklórní soubory na Hlučínsku:


Název Umělecký vedoucí Obec Kontakt
Burianky Helena Prasková Bolatice +420 603 394 022
Srubek Mgr. Jan Katolický Štěpánkovice +420 553 675 122
Škobránek Rudolf Kurka Štěpánkovice Kollárova 2, Opava 747 05
Karmašnice Hedvika Baránková Kravaře +420 720 646 966
Karmašnice Charlotta Galambošová Dolní Benešov  
Majíček Barbara Slavíková Šilheřovice +420 737 511 969
Vlašánky Anna Malchárková Bohuslavice  +420 553 651 683

 

 

Lidové písně z HLUČÍNSKA


Úvodní píseň:My Slezaci, Hlučiňaci
Bohuslavice:U Bohuslavic su tři duby, V Buslavskym poli, Roztrhana chalupa
Bolatice:Nestaraj se robko, Kobzoli malo, Samo zele, samo zele, Měla jsem galana, Mam ja suženi
Darkovice:Naš hospodařu, V Darkovicach všichni spjum, Schodži mi slunečko
Dolní Benešov:Štyry tzdně přede žnivy, Čemu šče mě ma mačičko, Vydali mačička
Hať:Tam za horami, Na huře, U sušeda sum falešne okna, Něvědželch cestečky
Hlučín:V Opavě u Tora, Dyž sem něbyl doma, Ma mila mačičko
Chuchelná:Hejsa, Hejsa, Češko šce mě mačičko, Dybych ja vědžela
Kobeřice:Tětka Julka, Ach něvezčiž mě přes tu ves, U našeho ujca
Kravaře:V Kolaji voda, Měla sem galana
Píšť:Posluchajtě ludě drazi, Trubjum, hrajum i bubnuju
Rohov:Kukulka kuka, V zahradě na sadě, Ha škoda přeškoda
Strahovice:O stoji lavečka, Kolem nai chlalupečki
Vřesina:Kaj to idžeš poježeny, Či Vřešinšči synci
Štěpánkovice:Vojaci su odjakživa, Rozkvitaj, rozkvitaj, Ach Bože muj rozbože, Ty džedino moja 1. Čas
 2. Vračme se zasej
 3. Ja pěsnička
 4. Ente fiky karafiky
 5. Zachaza slunečko za lesy
 6. V širem poli hruška stoji
 7. Otevři se zlata brano
 8. O Mařeno krasna
 9. Svaty Juři buři
 10. Jedna šiška dvě šišky
 11. Tancujče myši
 12. En ten taje
 13. Vydala se petruška
 14. Když sem chodil do školy
 15. Šije šije švec
 16. Šli dva chlopi
 17. Koničku hopsa hop
 18. Vyhaňajče kravy
 19. Ve struze po vodě
 20. Zahrajte mi do kolečka
 21. Na Vinnej hoře
 22. Hněvala se na mě
 23. Byla bys tak červena jako rys
 24. Šlubila mi v pivnici
 25. S Panem Bohem okenečko
 26. Co bych ja čekala
 27. Namluvaj se muj synečku
 28. Měla sem holubka
 29. Pod tym našim okenečkem
 30. Nočko nočko čmava
 31. Až ja pujdu na travu
 32. U sušeda na kopečku
 33. Šiva holuběnko
 34. Ta něščastna benešovska hraza
 35. Už jedna hodžina
 36. ČasSynku posluchaj mačičku
 37. Buč synečku buč vesely
 38. Cuž to su za ludě
 39. Už mi něni luto svobody
 40. Vydala mačička
 41. Plakali mačička
 42. O nevěsto přerozkošna
 43. Něvěsta na zemi kleči
 44. Mačičečko zlata
 45. A gdo se tak oženil
 46. Přeněščasne take ženěni
 47. Michale Michale
 48. Stěžovala bych se
 49. Stary umřel
 50. Byla jedna selska cera
 51. A cuš to fčil za svět nastal
 52. Něščastny švec umřel
 53. To pivečko něni moje
 54. V Kochštatě ve dvoře
 55. Oma
 56. A gdyž bylo pivo drahe
 57. V dobrym sme se zešliBohuslavice:Bohuslavice fajna veš, Stala stara baba, Četka Julka, Prešvarna dževucho něchcu če, Kaj tež ty Boslavske dževuchy su
Bolatice:Maj mili mačičko, Budže vojna, budže
Darkovice:Vyhledala z okenečka, Už sem se dozvědžel, Něchoď ty mě muj synečku
Dolní Benešov:Šel cestum Hanzliček, Zahrajče smutně muzikanči, O chmelu, chmelu pěkně zeleny
Hať:Stovejče panici a šmirujče biče, Když ja budu od Kocura vandruvač
Hlučín:Ej, hej, bystra voda vylela, Nědaj Bože dluho služič, Zostaň zbohem, moja mila
Hněvošice:Chtěl sem se raz přeluftvač, Stare dvacetniky
Chuchelná:A jak pujdu kole tych vrat, Čiš něbyl doma, Rozvazala se mi
Kravaře:Ach moja dževucho něchcu če, To pivečko idže, Ej, poznač, to poznač
Píšť:V Račibořu v jednym dumě, My mladži mladenci, Co to tam v leše gruchlo
Rohov, Sudice:Rozmile kafejko, Včerajs byla mačičina
Strahovice:Šla Šefčička žalovať, Ó slunečko, slunečko
Šilheřovice:Mařeno zla ženo, Něsemy Mařenu, O majičku, majičku, A vy dževuški, Na pannu Herličku, Zlota brana
Štěpánkovice - děti:Učekaj myško, učekaj, Huši volo, Aj ty ptačku, kraholačku, Žežulenko, kaj si byla
Štěpánkovice - Srubek:Tam v Opavě na rynečku, Pojedžem, pojedžem
Třebom:Měl un svaty Juři, O, vím či ja zahradečku
Vřesina:O službičko, službo ma, Divča, divča poď tancovat
Starostové z Hlučínska:Šel jsem večer lesem, Před sušedovym zeleny ořech
Básně Anny Malchárkové:Země zpívá, Cesty, Zpověď koně, Ráno se vyspalo, Klepe jaro, Hodiny

Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO