MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Hlučín

počet obyvatel :14528
rozloha :2114 ha
adresa úřadu:Mírové náměstí 23, 748 01
IČ:00300063
Tel.:+420 595 020 211
fax :+420 595 043 238
E-mail:podatelna@hlucin.cz
e-podatelna:podatelna@hlucin.cz
Web:http://www.hlucin.cz
starosta :Mgr. Pavel Paschek
místostarosta :p. Blanka Kotrlová

Město Hlučín leží na úpatí  Hlučínské pahorkatiny nad širokou nivou řeky Opavy.  Malebná scenérie okolní přírody spolu s kulturními památkami a nabídkou  rekreačních možností  podtrhuje jeho turistický význam v regionu. Město patří k přirozeným centrům bývalého opavského okresu.  Svými téměř 15000 obyvateli se řadí do kategorie středně velkých měst. V historii byly k městu připojovány a opět od něj oddělovány menší obce. V současnosti Hlučín zahrnuje také městské části Bobrovníky a Darkovičky. Jeho poloha na spojnici Ostravy a Opavy a v blízkosti státních hranic je zárukou snadné komunikace jak s okolními kraji, tak i se sousedními zeměmi (zejména s Polskem a Slovenskem).

Historie 
Město bylo založeno roku 1256 českým králem Přemyslem Otakarem II. na "zelené louce". O výstavbu a rozkvět města se nejvíce zasloužil Bernard ze Zvole, jehož erbovní znak, vytesaný do kamene, je zazděn do stěny vestibulu městské radnice. Z doby držení pána ze Zvole pochází zámek, který nechal vybudovat na základech gotického hradu. Do dnešní doby se také dochovaly části hradeb a bašt. Ty patří ke kulturním památkám, stejně jako kostel sv. Jana Křtitele, budova městské radnice, hrobka rodiny Wettekampovy a další stavby, které nemají v regionu obdobu. V roce 1742 se celé Hlučínsko stalo součástí Pruska a tento stav trval až do roku 1920, kdy bylo na základě Versailleské dohody připojeno zpět k naší republice. V historii našeho města se střídalo období rozkvětu s obdobími úpadku. Novější historie je úzce spjata s oběma válkami a se společensko-politickými otřesy.

Současnost
Současný Hlučín můžeme směle zařadit mezi dynamicky se rozvíjející města. V posledních letech došlo k dokončení celoplošné plynofikace města, včetně velkých kotelen, což samozřejmě výrazně přispělo k čistšímu ovzduší. Město vybudovalo čistírny odpadních vod, aby svými nečistotami nezatěžovalo životní prostředí. Zcela byl rekonstruován kulturní dům, rekonstrukce probíhá v hlučínském zámku, vyrostly hasičské zbrojnice v Hlučíně a Darkovičkách, budova C městského úřadu, sportoviště v Bobrovníkách, otevřen byl nový hřbitov Hlučín – Březiny. Znovu byla vysázena alej mezi Hlučínem a Malánkami, veřejný pořádek pomáhá hlídat kamerový systém. Dárkem k loňským 750. narozeninám města jsou insignie, kompletně zrekonstruované náměstí a autobusové nádraží.

Rekreační, turistická a sportovní nabídka Hlučína
Hlučín láká návštěvníky již svou polohou v blízkosti Ostravy. V samotném Hlučíně je turistům k dispozici sportovně - rekreační areál u rozlehlé plochy jezera. V létě může návštěvníkům  nabídnout koupání v jezeře, v upraveném bazénu a v brouzdališti pro děti. Část pláže je vyhrazena nudistům. Dále zde své služby poskytuje autokemp. Pro milovníky sportu je přímo v areálu minigolf, volejbalová hřiště, vlek vodních lyží, půjčovna lodí a vodních kol. Skutečnost, že je plocha jezera jako stvořená pro windsurfing, není třeba komentovat. Tuto nabídku doplňuje síť restauračních zařízení, bufetů a prodejních stánků. Ubytování, kromě zmíněného autokempu, je možné také v Penzionu Rodos, přímo v areálu.

Dalším turistickým zážitkem, který může město nabídnout je zhlédnutí Areálu vojenského opevnění v městské části Darkovičky. Toto svědectví 2.světové války může hrdě nést označení „evropské jedničky“ mezi stálými fortifikačními systémy, a to především pro své jedinečné a neobvyklé a přitom přitažlivé a moderně pojaté dílo v oblasti muzejnictví České republiky. Vlastní Areál slouží nejen jako vojensko - technické muzeum, ale i jako místo, prezentující demokratické tradice naší armády. Jsou zde k vidění  3 pěchotní sruby, které v době války patřily k moravsko-ostravskému úseku linie těžkých opevnění ze 30. let. Hlavním expozičním objektem je srub „Alej“, který byl rekonstruován do podoby z roku 1938. Všechny sruby jsou vybaveny dobovou výstrojí a výzbrojí. Každý rok zde organizuje Slezské muzeum v Opavě ve spolupráci s Armádou ČR a městem Hlučínem ukázky boje a vojenské techniky.

Okolí Hlučína je vhodné také k pěší turistice. Prochází tudy několik značených turistických stezek, po nichž je možné se dostat k zajímavým bodům a místům v blízkém okolí. Neustále se rozvíjí cykloturistika. Hlučínsko je protkáno sítí cyklostezek místního, regionálního i mezinárodního významu. Podmínky zde najdou jak nároční tak i rekreační cyklisté.

Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO